Kraj získal v Bruselu ocenění za aktivity v péči o nemocné Alzheimerem

V úterý dne 27. listopadu 2012 převzali Jiří Altman a Marek Šlapal, bývalý a současný radní Jihomoravského kraje zodpovědný za oblast sociálních věcí, na ceremoniálu v Bruselu mezinárodní ocenění "Život s Alzheimerovou nemocí a jí navzdory", kterou uděluje Nadace Médéric Alzheimer společně se sítí ELISAN (Evropská síť pro místní inkluzi a sociální akci).

Cílem této iniciativy a oceňování nejlepších projektů je podpora akcí usilujících o aktivní začlenění a participaci lidí postižených demencí na městském životě, aby mohli zůstat aktivními občany i přes Alzheimerovu chorobu a bojovat proti stigmatizaci v důsledku této nemoci. Zároveň jde o uznání hodnoty role kvalifikovaných pečovatelů.

Jihomoravský kraj získal 2. místo v tomto prestižním ocenění za projekt „Zajištění gerontologické a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných Jihomoravským krajem“. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb pro seniory v Jihomoravském kraji v souladu s kritérii České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a České alzheimerovské společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specializovanou odbornou činnost, Jihomoravský kraj realizuje od roku 2010 tento projekt ve spolupráci se specializovanými odbornými organizacemi, které mají s danou problematikou zkušenosti. Jedná se o Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a její Centrum pro dlouhověkost a dlouhodobou péči, Gerontologické centrum a Českou gerontologickou a geriatrickou společnost ČLS JEP, Českou alzheimerovskou společnost a Dům léčby bolesti s hospicem v Rajhradě.

Do soutěže bylo přihlášeno  63 projektů z patnácti evropských zemí, z toho byly oceněny čtyři nejlepší. Součástí ocenění byla také částka 4000 euro. Záměrem Odboru sociálních věcí Krajského úřadu JMK je rozhodnutím rady tento obnos poukázat České alzheimerovské společnosti.

foto JMKfoto JMKfoto JMK