foto 1 foto 2

Hejtman se dopisem obrátil na starosty měst a obcí

S ohledem na skutečnost, že za posledních čtrnáct dní došlo v Jihomoravském kraji k otravě metylalkoholem u dvou osob, se hejtman Michal Hašek dopisem obrátil na starostky a starosty obcí a měst kraje s žádostí o spolupráci při varování obyvatel před tímto nebezpečím ohrožení zdraví a životů, zejména v nastávající předvánoční době.

„Podle informací Policie České republiky a Celní správy České republiky je v současné době nedopátráno asi 5 000 litrů pančovaných lihovin, které se mohou objevit na trhu. Z těchto důvodů vyzývám všechny obyvatele Jihomoravského kraje, aby nekonzumovali lihoviny a destiláty s nejistým původem, neúměrně levné alkoholické nápoje, lihoviny v lahvích s porušenými kolky a bez předepsaných dokladů o původu, protože se tak vystavují nebezpečí ohrožení zdraví a života nejen vlastního, ale i svých blízkých,“ praví se mimo jiné v dopise hejtmana.

Plné znění dopisu ZDE (pdf, 210 kB).