Proběhlo ustavující zasedání jihomoravského zastupitelstva

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém ustavujícím zasedání v pátek 23. listopadu 2012 rozhodlo o novém složení Rady Jihomoravského kraje a svých výborů.

Hejtmanem byl v tajné volbě znovu zvolen dosavadní hejtman JUDr. Michal Hašek (ČSSD), náměstkem pověřeným zastupováním hejtmana v době jeho nepřítomnosti byl zvolen Ing. Stanislav Juránek (KDU-ČSL).

Dále byli zvoleni tito členové Rady Jihomoravského kraje: náměstek Mgr. Václav Božek, CSc. (ČSSD), náměstek Bc. Roman Celý (KDU-ČSL), náměstek Bc. Zdeněk Pavlík (ČSSD), člen rady Ing. Jaroslav Parolek (ČSSD), člen rady Ing. Antonín Tesařík (KDU-ČSL), člen rady Mgr. Marek Šlapal (ČSSD), člen rady Mgr. Jiří Janda (ČSSD), člen rady Ing. Jiří Němec (KDU-ČSL), členka rady Bohumila Beranová (ČSSD).

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém dnešním ustanovujícím zasedání současně zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány tyto výbory:
1. Výbor finanční - předseda Roman Hanák (ČSSD), uvolněný
2. Výbor kontrolní - předseda Stanislav Navrkal (KSČM), uvolněný
3. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - předseda Ivo Pojezný (KSČM), uvolněný
4. Výbor pro regionální rozvoj - předseda David Macek (KDU-ČSL), uvolněný
5. Výbor pro územní plánování a dopravu - předsedkyně Hana Nedomová (ČSSD), uvolněná
6. Výbor pro meziregionální vztahy - předseda Václav Novák (ČSSD), neuvolněný

V přestávce zasedání zastupitelstva se na svém prvním jednání sešla Rada Jihomoravského kraje a pověřila s účinností od 23. listopadu 2012 členy krajské rady následujícími úkoly v jednotlivých oblastech výkonu samosprávy:

a) JUDr. Michala Haška zabezpečováním koordinace činností a strategií na úseku Ekonomickém a organizačním a zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru ekonomického, odboru zdravotnictví a dále v záležitostech zemědělství.

b) Ing. Stanislava Juránka zabezpečováním koordinace činností a strategií na úseku Veřejných služeb a zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru školství a dále v záležitostech odboru školství v záležitostech strategie, koncepce a mezinárodních vztahů.

c) Mgr. Václava Božka, CSc. zabezpečováním koordinace činností a strategií na úseku Rozvoje kraje a zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru regionálního rozvoje vyjma záležitostí zemědělství, odboru investic a dále v záležitostech Rozvoje lidských zdrojů, vysokého školství, vědy a výzkumu

d) Bc. Zdeňka Pavlíka zabezpečováním koordinace činností a strategií na úseku Dopravy a majetku a zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru dopravy, odboru majetkového.

e) Bc. Romana Celého zabezpečováním koordinace činností a strategií na úseku Územního plánování a správy a zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru vnějších vztahů a dále v záležitostech rodinné politiky.

f) Ing. Jaroslava Parolka zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru životního prostředí.

g) Mgr. Marka Šlapala zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru sociálních věcí vyjma záležitostí rodinné politiky.

h) Mgr. Jiřího Jandu zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru školství v záležitostech výkonných zřizovatelských funkcí, sportu a mládeže, národnostních menšin.

i) Bohumilu Beranovou zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru kultury a památkové péče v záležitostech památkové péče, podpory a propagace živé kultury.

j) Ing. Antonína Tesaříka zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru územního plánování a stavebního řádu.

k) Ing. Jiřího Němce zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru kultury a památkové péče v záležitostech zřizovatelských funkcí a koncepce.

Profily zvolených členů Rady Jihomoravského kraje zde: M. Hašek (doc, 30 kB), S. Juránek (doc, 30 kB), V. Božek (doc, 28 kB), Z. Pavlík (doc, 29 kB), R. Celý (doc, 27 kB), J. Parolek (doc, 28 kB), M. Šlapal (doc, 27 kB), J. Janda (doc, 28 kB), B. Beranová (doc, 29 kB), A. Tesařík (doc, 18 kB), J. Němec (doc, 27 kB).

 

Rada Jihomoravského kraje dále zřídila pro volební období 2012-2016 následující komise:

1. Komise finanční a majetková – předseda Igor Chlup (ČSSD), neuvolněný
2. Komise investiční – předsedkyně Ing. Kateřina Kalinová(ČSSD), neuvolněná
3. Komise dopravy a územního rozvoje - předseda Roman Vykoukal (ČSSD), neuvolněný
4. Komise regionálního rozvoje - předseda Mgr. Pavel Blažík (ČSSD), neuvolněný
5. Komise pro meziregionální vztahy – předsedkyně PhDr. Ilona Žišková Vágnerová (ČSSD), neuvolněná
6. Komise pro sport a mládež – předseda Jiří Petřík (ČSSD), neuvolněný
7. Komise organizační a legislativní – předseda Ing. Pavel Březa (KSČM), uvolněný
8. Komise životního prostředí – předseda Dr. Ing. Jan Procházka (KSČM), neuvolněný
9. Komise kultury a památkové péče – předsedkyně JUDr. Helena Sýkorová (KSČM), neuvolněná
10. Komise pro zdravotnictví – předseda MUDr. František Adamec (KDU-ČSL), neuvolněný
11. Komise pro sociální věci a rodinu – předsedkyně Ing. Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), neuvolněná
12. Komise pro výchovu a vzdělávání – předseda PaedDr. Zdeněk Peša (KDU-ČSL), neuvolněný
13. Komise pro rozvoj venkova a zemědělství – předseda Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA (ODS), neuvolněný
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK