foto 1 foto 2
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Členové rady

Hejtman

JUDr. Michal Hašek
JUDr. Michal Hašek

ČSSD
pověřen zabezpečováním koordinace činností a strategií na úseku Ekonomickém a organizačním a na úseku Rozvoje kraje a zabezpečováním samosprávných úkolů v záležitostech sportu a v oblasti tvořené náplní činnosti odboru ekonomického

hejtman@kr-jihomoravsky.cz

Náměstci hejtmana

Ing. Stanislav Juránek
Ing. Stanislav Juránek

KDU-ČSL
pověřen zabezpečováním koordinace činností a strategií na úseku Veřejných služeb a zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru školství v záležitostech strategie, koncepce a mezinárodních vztahů

juranek.stanislav@kr-jihomoravsky.cz

Bc. Roman Hanák
Bc. Roman Hanák

ČSSD
pověřen zabezpečováním koordinace činností a strategií na úseku Dopravy a majetku a zabezpečování samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru rozvoje dopravy a odboru majetkového

hanak.roman@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Roman Celý
Ing. Roman Celý, DiS.

KDU-ČSL
pověřen zabezpečováním koordinace činností a strategií na úseku Územního plánování a správy a zabezpečováním samosprávných úkolů v záležitostech vnějších vztahů, sociálního bydlení a rodinné politiky

cely.roman@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Marek Šlapal
Mgr. Marek Šlapal

ČSSD
zabezpečováním zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí vyjma záležitostí rodinné politiky

slapal.marek@kr-jihomoravsky.cz

Radní

Igor Chlup
Igor Chlup

ČSSD
pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru životního prostředí

chlup.igor@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Václav Božek, CSc.
Mgr. Václav Božek, CSc.

ČSSD
pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru investic a odboru regionálního rozvoje vyjma záležitostí kultury a sociálního bydlení a dále v záležitostech rozvoje lidských zdrojů, vysokých škol a vědy a výzkumu

bozek.vaclav@kr-jihomoravsky.cz

Mgr. Petr Šelepa
Mgr. Petr Šelepa

ČSSD
pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru školství v záležitostech výkonných zřizovatelských funkcí, mládeže a národnostních menšin

selepa.petr@kr-jihomoravsky.cz

Bohumila Beranová
Bohumila Beranová

ČSSD
pověřena zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru regionálního rozvoje v záležitostech památkové péče, podpory a propagace živé kultury

beranova.bohumila@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Antonín Tesařík
Ing. Antonín Tesařík

KDU-ČSL
pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru územního plánování a stavebního řádu

tesarik.antonin@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Jiří Němec
Ing. Jiří Němec

KDU-ČSL
pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru regionálního rozvoje v záležitostech zřizovatelských funkcí a koncepce v oblasti kultury

nemec.jiri@kr-jihomoravsky.cz