UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Hejtman Jihomoravského kraje

Hejtman Jihomoravského krajeJUDr. Michal Hašek

JUDr. Michal Hašek, narozen 17. 4. 1976 v Brně, ženatý, dcera Justýna.

Studium 1990 - 1994 Gymnázium Tišnov, 1994 -1999 Masarykova Univerzita Brno Právnická fakulta (Mgr.), 2010 Vysoká škola Sládkovičovo, Fakulta práva Janka Jesenského (JUDr.).

Člen ČSSD od roku 1998 - vedoucí pozice na úrovni okresní a krajské organizace ČSSD Jihomoravského kraje, člen ústředního výkonného výboru, předsednictva ČSSD, statutární místopředseda ČSSD (2006 - 2013).

Funkce v samosprávě - hejtman Jihomoravského kraje (2008 - dosud), předseda Asociace krajů ČR (2008 - dosud).

Od roku 2015 je poradcem prezidenta republiky pro oblast regionální politiky a krajských samospráv.

Další veřejné funkce (bezplatné) - člen správní rady Masarykovy univerzity, předseda Rady Vinařského fondu ČR (nominován za JMK); člen Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, člen Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (církevní restituce) - v obou orgánech zastupuje Asociaci krajů ČR.

Koníčky - historická literatura, turistika, folklor.
 

 

hejtman@kr-jihomoravsky.cz