foto 1 foto 2

Krajský úřad chce vědět, jak jsou s jeho prací spokojeni občané

Dotazníkové šetření spokojenosti 26. – 30. 11. 2012

Krajský úřad Jihomoravského kraje v souladu se svou vizí usiluje o poskytování kvalitních služeb. Hodnocení, zda vykonáváme svou činnost kvalitně, však kromě jiného vyplývá ze spokojenosti našich zákazníků – občanů. K získání těchto pro úřad zásadních informací využíváme anonymní dotazníkové šetření spokojenosti, které nám pomáhá při identifikaci oblastí, v nichž občané vnímají rezervy v práci úřadu.

Na základě poznatků, získaných v minulém ročníku dotazníkového šetření spokojenosti, byla vedením krajského úřadu a Jihomoravského kraje doporučena a již zrealizována řada změn, např.
• změna webových stránek JMK, zejména byla zpřehledněna úvodní stránka,
• označení začátků a konců schodů pro slabozraké občany,
• bylo zahájeno mapování procesů pro zjednodušení a zrychlení vnitřních činností.

V tradici zjišťování spokojenosti občanů JMK pokračujeme i letos, opět máte možnost vyjádřit své názory a připomínky a tím nám poskytnout náměty na zkvalitnění naší práce.

Dotazníkové šetření se koná ve dnech 26. - 30. 11. 2012 v dopoledních hodinách 9:00 – 11:00 a v odpoledních hodinách 13:30 - 15:30 (pondělí a středa) a 13:00 - 15:00 (úterý a čtvrtek), v obou budovách KrÚ JMK v Brně, tedy na Žerotínově náměstí 3/5 a v Administrativním a školicím centru JMK, Cejl 73. V pátek 30. 11. 2012 bude šetření probíhat v dopoledních hodinách, a to od 9:00 do 11:00.

Pokud tedy v těchto dnech navštívíte náš krajský úřad, budete s největší pravděpodobností osloveni pracovnicemi/pracovníky úřadu a požádáni o vyplnění velmi stručného anonymního dotazníku. Všechny Vaše odpovědi budou do ledna 2013 zpracovány a hromadně vyhodnoceny. Poté budou navržena opatření v oblastech, jež budou občany hodnoceny jako ty, ve kterých se krajský úřad může zlepšit. S výsledky i navrženými opatřeními budete seznámeni na webových stránkách Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz ).

Předem mnohokrát děkujeme za případné zapojení.