9. ročník Národní konference kvality se blíží

Jihomoravský kraj, Ministerstvo vnitra ČR, Magistrát města Brna a Rada kvality ČR pořádají 9. ročník Národní konferenci kvality ve veřejné správě, který se koná ve dnech 19. - 21. února 2013 v Brně.

Akce je určena všem zástupcům orgánů veřejné správy (úřadům státní správy i samosprávy), příspěvkovým organizacím, školám a dalším odborníkům a zájemcům z praxe. Konference bude po poledni zahájena plenárním zasedáním, kde vystoupí pozvaní hosté s krátkými příspěvky zaměřenými na kvalitu služeb ve veřejné správě.

Druhý den budou současně probíhat čtyři odborné sekce - Kvalita ve veřejné správě (jejím hlavním tématem bude metoda kvality CAF a procesní řízení ISO), Inovace ve veřejné správě (v se představí vítězové soutěže Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě pro rok 2012), Lidské zdroje a kvalita (se zaměřením na systematizaci, organizační řád, hodnocení a vedení osobního spisu zaměstnance), sekce e-Government (obsahem bude tvorba a užití formulářů ve veřejné správě ve vazbě na Základní registry) a Komerční sekce (zaměřená na propagaci nástrojů a služeb poskytovaných veřejné správě, které vedou ke zvyšování kvality).

Poslední den konference bude věnován tématu Jak dál zvyšovat kvalitu ve veřejné správě. Součástí konference je slavností udělování Cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci veřejné správě za rok 2012, které je plánováno na závěr programu prvního dne a bude spojeno s následným společenským večerem.

K předávání cen bude pozván ministr vnitra a ministr průmyslu a obchodu, zástupci Poslanecké sněmovny, nejvyšší představitelé krajské a obecní samosprávy, náměstci ústředních orgánů státní správy, zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a další významní hosté. O Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci soutěží celkem čtyřicet organizací. V kategorii stříbrného stupně soutěží třináct organizací, o bronzový stupeň se uchází devatenáct organizací a v kategorii inovace je zařazeno osm organizací. Dále bude sekci udělována cena Personalista veřejné správy.

Registrační formulář pro přihlášení na konferenci a podrobnější informace o programu naleznete na http://www.kvalitaVS.cz .