foto 1 foto 2

V Brně jednal Monitorovací výbor ROP Jihovýchod

V Brně se v pondělí 19. listopadu 2012 uskutečnilo 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP).

Za Jihomoravský kraj se jednání zúčastnil hejtman a místopředseda Regionální rady soudržnosti Jihovýchod Michal Hašek a náměstek hejtmana a člen výboru regionální rady Václav Božek. Přítomný ředitel české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise Jack Engwegen v dalším průběhu navštívil také v Pasohlávkách dokončený projekt Lázeňský penzion u sv. Anny a právě realizované strategické projekty výstavby lázeňského a wellness komplexu Moravia THERMAL a Thermal Pasohlávky. Jack Engwegen se osobně seznámil s projekty v místě realizace, u projektů ve výstavbě se informoval na průběh stavebních prací a termíny dokončení. Při diskusi s realizátory projektů významně ocenil a vyzdvihl dlouhodobý strategický záměr, vznikající od roku 2000, a komplexní řešení lázeňského potenciálu Pasohlávek jako správné cesty k rozvoji celého území.

Podrobnosti o ROP Jihovýchod na www.jihovychod.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMK