foto 1 foto 2

Kraj uskutečnil štábní cvičení EVAKUACE 2012

Ve středu 14. listopadu 2012 se v prostorách brněnského sídla krajského úřadu uskutečnilo štábní cvičení složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje s názvem EVAKUACE 2012.

Základním námětem pro cvičení bylo řešení situace po vyhlášení krizového stavu nebezpečí - vzniku mimořádné události 3. stupně v jaderné elektrárně Dukovany (únik radiačních látek do ovzduší a životního prostředí). Hlavním cílem bylo připravit krizové štáby kraje, obcí s rozšířenou působností a integrovaného záchranného systému kraje na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací po vzniku uvedené situace.
foto JMKfoto JMKfoto JMK