foto 1 foto 2

Ukončení činnosti okrskové volební komise v krajských a senátních volbách

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“) a § 77a odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále „jen zákon o volbách do Parlamentu“) je činnost okrskové volební komise ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí. Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb sdělením ve Sbírce zákonů.

Celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů byly vyhlášeny dne 15. října 2012 a celkové výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR byly vyhlášeny 22. října 2012. Od těchto dat se odvíjí výpočet dne ukončení činnosti okrskové volební komise.

Výše uvedené však neplatí v případě, že byl u soudu podán návrh na neplatnost hlasování, neplatnost voleb, případně u senátních voleb i návrh na neplatnost volby kandidáta.

Podle ustanovení § 45 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů a § 77a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu je činnost okrskové volební komise, jejíž působnost se vztahuje ke kraji resp. volebnímu obvodu, kde byl podán návrh na neplatnost hlasování, neplatnost voleb a u senátních voleb též návrh na neplatnost volby kandidáta, ukončena až dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem zamítnut (nebo patnáctým dnem po uveřejnění výsledků dodatečného hlasování v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování, anebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces).

Krajskému soudu v Brně byly podle ust. § 53 zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doručeny dne 25.10.2012 3 návrhy na neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Usnesením Krajského soudu v Brně byly postupně všechny 3 návrhy zamítnuty. Usnesení Krajského soudu v Brně o posledním z podaných návrhů nabylo právní moci dne 12.11.2012. Tímto dnem je ukončena činnost okrskových volebních komisí, jejichž působnost se vztahuje ke krajským i senátním volbám (Podle ust. § 64 zákona o volbách do zastupitelstev krajů, konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně s volbami do Senátu Parlamentu ČR plní okrskové volební komise zřízené pro krajské volby úkoly i pro senátní volby).