foto 1 foto 2

Ustavující zasedání krajského zastupitelstva se uskuteční 23. listopadu

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek svolal ustavující zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje na pátek 23. listopadu 2012.

Rozhodl tak poté, co Krajský soud v Brně zamítl všechny tři podané návrhy na neplatnost hlasování, neplatnost volby kandidáta a na neplatnost voleb ve volbách do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaných dne 12. a 13. října 2012. Soud ve všech třech případech sice shledal pochybení okrskové volební komise při započítávání preferenčních hlasů některým kandidátům, zároveň však dospěl k závěru, že toto pochybení se nemohlo promítnout do zákonnosti hlasování a voleb a ani do volby kteréhokoli z kandidátů do Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

„Jsem rád, že krajský soud rozhodl o všech volebních stížnostech a nové zastupitelstvo se tak může začít věnovat své práci, především přípravě rozpočtu kraje na rok 2013,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
Na ustavujícím zasedání složí členové krajského zastupitelstva slib a poté budou zvoleni nejvyšší představitelé kraje – hejtman, náměstci hejtmana, členové krajské rady a předsedové výborů.
Zasedání začne v 8:30 ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5.