foto 1 foto 2

Ocenění úspěšných studentů středních škol

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a náměstek hejtmana Stanislav Juránek v pondělí 12. listopadu 2012 předali ocenění žákům středních škol z Jihomoravského kraje, kteří dosáhli úspěchů (1. – 3. míst) v celostátních a mezinárodních kolech vědomostních soutěží a soutěží odborných dovedností zařazených do přehlídky České ručičky, která je vyhlašována Jihomoravským krajem.

Hejtman Michal Hašek v prostorách zastupitelského sálu přítomným poděkoval za úspěšnou reprezentaci Jihomoravského kraje. „Je mi ctí přivítat zde ty nejúspěšnější – nadané studenty či vítěze celostátních a mezinárodních talentových a předmětových soutěží. Jsem přesvědčen, že zde máme budoucí elitu - elitu nejen jižní Moravy, ale celé republiky,“ řekl hejtman Michal Hašek a společně s náměstkem hejtmana Stanislavem Juránkem předal ocenění nejlepším účastníkům vědomostních soutěží a soutěží odborných dovedností.

Následně byli oficiálně přivítáni noví účastníci Programu podpory nadaných studentů, který realizuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Nechybělo ani rozloučení se studenty, jež program úspěšně ukončili. Nejlepší studenti, kteří dosáhli ve školním roce 2011/2012 mimořádných úspěchů, byli oceněni symbolickými šeky.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK