foto 1 foto 2

Hejtman Hašek: Memorandum dává jasnou budoucnost jihomoravským nemocnicím

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pátek 9. listopadu 2012 podepsal Memorandum ke 2. etapě Koncepce sítě lůžkových zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji. Spolu s ním tento dokument v Praze podepsali ministr zdravotnictví Leoš Heger, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák a prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Jaromír Gajdáček.

Jak po podpisu memoranda zdůraznil hejtman Michal Hašek, končí tak dvouletá etapa komunikace a spolupráce odborníků ministerstva zdravotnictví, Jihomoravského kraje, Všeobecné zdravotní pojišťovny a Svazu zdravotních pojišťoven na pilotním projektu vzniku koncepce lůžkové sítě v rámci jednoho z krajů České republiky. „Dnes podepsané memorandum dává jasnou budoucnost jihomoravským nemocnicím. Neřešili jsme otázku počtu lůžek v jednotlivých konkrétních zařízeních, ale zabývali jsme se cílovým stavem – jednotlivými odbornostmi, které budou zastoupeny v jednotlivých nemocnicích. Definovali jsme jasně páteřní síť krajských nemocnic i péči, která bude definována jako velmi specializovaná, odborná především ve fakultních nemocnicích. Je pro nás důležité, aby byla zdravotní péče na území kraje zastoupena rovnoměrně, dostupná pro občany,“ zdůraznil hejtman Hašek.

„Na základě tohoto memoranda a na základě dalších jednání je budoucnost páteřních nemocnic v kraji (Znojmo, Břeclav, Kyjov) zajištěna. Jsem přesvědčen, že také ony dostanou standardní rámcové dlouhodobé smlouvy. Pokud budeme jednat o jednotlivých odbornostech a způsobu zajištění péče v nich, tak půjde o jednotlivosti, které žádným způsobem neohrozí uzavření dlouhodobých smluv. Jsem velmi rád, že jižní Morava je prvním regionem v zemi, kde se podařilo najít takovouto rámcovou dohodu. Věřím, že budeme vzorem pro další regiony. Jsem přesvědčen, že se nám podaří v příštích týdnech najít řešení, které bude výhodné především pro pacienty. Jde o to, aby zde existovala dostupná síť lůžkových zařízení, aby akutní péče byla na celém území republiky v limitech, které jsou v tuto chvíli možné a také odrážejí aktuální vývoj medicíny, nových léčebných metod a podobně. Za jižní Moravu chci poděkovat zdravotním pojišťovnám a ministerstvu, že jsme i přes vyhrocenou dobu dotáhli podpis druhé etapy memoranda. Věřím, že dojde ke zklidnění situace nemocnic v kraji. Pro jihomoravskou veřejnost je to dobrá zpráva do budoucna a určitý vzor, jak v této věci chceme přistupovat i v rámci Asociace krajů ČR,“ uvedl hejtman Michal Hašek

Podepsané memorandum ZDE (pdf, 1,9 MB).

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK