Kraj obdržel ocenění „Zlatá vážka“

Jihomoravský kraj obdržel v pátek 9. listopadu 2012 v Praze cenu „Zlatá vážka“. Ocenění za jedinečný přístup a zájem krajské samosprávy v oblasti podpory zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou převzal v prostorách ministerstva zdravotnictví radní Jiří Altman. Stalo se tak v rámci konference České alzheimerovské společnosti.

Ocenění kraj získal především za svůj unikátní projekt „Zajištění gerontologické a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných Jihomoravským krajem“ (dále jen GOS), který kraj realizuje ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností, Centrem pro dlouhověkost a dlouhodobou péči Fakulty humanitních studií UK v Praze a pražským Gerontologickým centrem od roku 2010. V tomto roce se dalším partnerem při realizaci projektu stal Dům léčby bolesti s hospicem v Rajhradě.
Cílem projektu GOS je zvýšení kvality poskytovaných služeb pro seniory Jihomoravského kraje v souladu s doporučeními odborníků. Hlavními tématy, kterým se pracovníci domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem při realizaci projektu věnují, jsou péče pro lidi s demencí a paliativní péče. Do realizace projektu je zapojeno celkem 16 příspěvkových organizací Jihomoravského kraje poskytujících služby domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem.

Úspěšnost projektu byla potvrzena také oceněním v rámci mezinárodního hodnocení Award 2012 from the Fondation Méderic Alzheimer, které Jihomoravský kraj obdrží 27. listopadu 2012 v Bruselu.