foto 1 foto 2

Zahájení III. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země

Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 v 10:30 proběhne v Masarykově muzeu v Hodoníně slavnostní zahájení dalšího, v pořadí již třetího, ročníku soutěže „Čarovné barvy země“, jejímž vyhlašovatelem je Jihomoravský kraj. Pořadatelem soutěže je Masarykovo muzeum v Hodoníně – Slovanské hradiště v Mikulčicích.

Současně si mohou zájemci prohlédnout v prostorách zámečku Masarykova muzea v Hodoníně vítězné práce druhého ročníku soutěže spolu s dalšími soutěžními obrázky, a to až do 25. listopadu 2012. Otevřeno bude od pondělí do pátku od 8 do 12 a od 13 do 16.30 a v neděli od 13 do 17 hodin.

Díla jsou prezentací školních kolektivů a jsou vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Základním spojujícím prvkem děl je použitá výtvarná technika nanášení přírodních pigmentů. Barevné hliněné pigmenty jsou smíchané s dalšími surovinami jako je vejce, vápno či třešňová pryskyřice. Práce jsou doplněné přírodninami nasbíranými samotnými autory výtvorů. Hlavním motivem celé soutěže je téma půdy a jejího působení v mnoha aspektech života.

V minulém školním roce probíhala soutěž v Jihomoravském kraji a zapojilo se do ní 14 škol s 54 díly, které soutěžily ve čtyřech kategoriích. Základní, základní umělecké a střední školy vytvořily díla, jež pak byly odbornou porotou i laickou veřejností vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 14. června 2012 ve Slovanském hradišti v Mikulčicích. Soutěžní témata nesla názvy: „Svět kolem nás (otisk přírody)“, „Okouzlení přírodou“, „Půda jako kronika“ a „Obrazy z dějin“.

Původní česko-rakouský projekt „Malujeme barvami země“ realizovali v letech 2009 -2011 společně pracovníci Masarykova muzea v Hodoníně a oddělení Rozvoje země Dolnorakouské zemské vlády v St. Pöltenu, jako výtvarnou soutěž pro žáky základních a studenty středních škol. Cílem projektu bylo zaujmout děti nejen pro uměleckou tvorbu, ale i pro studium historie, zejména pro studium období Velké Moravy. Dalším úkolem soutěže bylo představit žákům a studentům možnosti použití přírodních barev a materiálů pro rozvoj jejich dalších výtvarných aktivit.

Další informace:
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Mgr. Michaela Zálešáková, Bc. Silvie Malíková
tel.: 518 351 834, 724 887 255, m.horka@masaryk.info;
web: http://www.masaryk.info ; sekce Slovanské hradiště v Mikulčicích

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Mgr. Oldřiška Šepelová, tel.: 541 65 2323, sepelova.oldriska@kr-jihomoravsky.cz;
Web: www.kr-jihomoravsky.cz ; sekce Soutěže a výzvy
foto JMK