foto 1 foto 2

Bude podepsáno 2. memorandum o koncepci sítě lůžkových zařízení na jižní Moravě

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 1. listopadu 2012 zřídila Pracovní skupinu pro plnění koncepčních opatření v rámci 1. a 2. etapy Koncepce sítě lůžkových zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje. Jmenovala také členy této pracovní skupiny. Těmi jsou za kraj hejtman Michal Hašek, náměstek hejtmana Stanislav Juránek, radní Oldřich Ryšavý a vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu JMK Martin Petřík.

Rada současně vzala na vědomí informace o dosavadním jednání s ředitelem Regionální pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Brno Jiřím Kořínkem a záměrech ministerstva zdravotnictví ve věci transformace poskytované zdravotní péče u poskytovatelů lůžkové zdravotní péče na území kraje.

Příští čtvrtek 8. listopadu dorazí na pracovní návštěvu do Brna ministr zdravotnictví Leoš Heger. „Součástí návštěvy bude jednání s tímto pracovním týmem. Pan ministr zde na krajském úřadě podepíše Memorandum k závěrům 2. etapy Koncepce sítě lůžkových zdravotnických zařízení. Memorandum jasně říká, jak má vypadat struktura nemocnic v Jihomoravském kraji. S tím také budeme operovat ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. Závěrem by mělo být konstatování, že nebude zrušena žádná nemocnice. Tam, kde zatím pojišťovny navrhují takzvané střednědobé smlouvy, budeme chtít posunout tyto nemocnice do kategorie dlouhodobých smluv. Shodou okolností se jedná o nemocnice, které jsou v memorandu vyjednaném se zdravotními pojišťovnami a vládou označeny jako páteřní – tedy nemocnice Znojmo, Břeclav a Kyjov,“ řekl hejtman Hašek.
„Pro nás je nepředstavitelné, aby takto definované a pojmenované nemocnice dostaly od zdravotních pojišťoven pouze střednědobé smlouvy. Speciálním bodem jednání budou nemocnice v Tišnově a Hustopečích. Za kraj jako zřizovatele tišnovské nemocnice mohu říci, že budeme trvat na další existenci této nemocnice, která obsluhuje rozsáhlé spádové území s téměř šedesáti tisíci pacienty. Jsme přesvědčeni, že má místo v systému zdravotní péče Jihomoravského kraje a bylo by dobré, aby i do budoucna poskytovala akutní péči,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Tiskovou zprávu a plný text Memoranda k závěrům 1. etapy Koncepce sítě lůžkových zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje, které bylo podepsáno již 30. června 2011, najdete zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=166999&TypeID=2 .
foto JMKfoto JMKfoto JMK