Letošní Ceny Jihomoravského kraje předány

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek během slavnostního večera na zámku ve Slavkově u Brna ve středu 31. října 2012 předal Ceny Jihomoravského kraje jejich letošním držitelům.

Hejtman Hašek ocenil přínos všech oceněných pro současnost Jihomoravského kraje. "Každá hodnota je jen ideálem. Lidé, které máme tu čest dnes ocenit, vrátili tento ideál do světa a ukázali nám, že některé věci jsou neměnné a zaslouží si ocenění a památku stejně jako před tisíci lety, tak i dnes. Jsou činy, které mají svou neměnnou hodnotu a zaslouží si uznání. Chtěl bych Vám všem, laureátům ceny Jihomoravského kraje poděkovat. Ať už jste projevili statečnost, dlouholetou píli, prospěšnost společnosti, Vám všem patří náš dík,“ uvedl Michal Hašek.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje udělilo Cenu Jihomoravského kraje v roce 2012 následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech:

Ing. Vladimír Králík, za záchranu lidského života

Lenka Soukalová, za záchranu lidského života

Miroslava Knapková, za přínos v oblasti vrcholového sportu

Prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc., za přínos v oblasti historických věd

Jožka Černý - osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu

Doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., za přínos v oblasti archeologie

prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., za přínos v oblasti archeologie

prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., za přínos v oblasti hudby

PhDr. Zdeněk Rotrekl, za přínos v oblasti literatury

prof. MUDr. Jan Poul, CSc., za přínos v oblasti lékařských věd

Jaromír Nečas, za přínos v oblasti folklóru

Ing. Tatiana Pálenská, za přínos v oblasti folklóru

František Jursa, za celoživotní přínos v oblasti sportu

Mgr. Ivan Sedláček, za přínos v oblasti hudby

Ing. Vratislav Kšica, za přínos v oblasti práce s mládeží

Profily držitelů Cen JMK ZDE (doc, 52 kB)
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK