foto 1 foto 2

Jednání Politické rady regionu centrope v Pamhagenu

Ve středu 25. října 2012 se zúčastnil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák jednání Politické rady centrope v Pamhagenu v rakouském Burgenlandu. Jednalo se o závěrečné setkání vrcholných politiků měst a regionů centrope v rámci končícího projektu CENTROPE CAPACITY. Přítomní politici se shodli na nutnosti udržitelnosti vzájemné spolupráce i po ukončení tohoto projektu, který trvá do 31. prosince 2012, a přijali dokument Obchodní plán centrope 2013+, který stanovuje další postup spolupráce v roce 2013 a v letech následujících.

Cílem projektu CENTROPE CAPACITY je formovat prosperující středoevropský region, využívat společných příležitostí a možností pro větší hospodářský rozvoj, trvalý růst a udržení kroku s konkurenčními lokalitami v rámci EU. Region zahrnuje území jižní Moravy, západního Slovenska, západního Maďarska a východního Rakouska. Na české straně jsou partnery Jihomoravský kraj a statutární město Brno. Více informací o projektu a jeho aktivitách je možno najít na internetové stránce www.centrope.com.

foto JMKfoto JMKfoto JMK