foto 1 foto 2

Kraj vydá knihu „Češi ve Vídni“

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 18. října 2012 schválila uzavření licenční smlouvy nakladatelské mezi Jihomoravským krajem jako vydavatelem a paní Janou Koudelkovou jako autorkou za účelem vydání knihy „Češi ve Vídni“ v rámci projektu Porta culturae.

„V rámci tohoto projektu jsme se zavázali vydat publikace „Češi ve Vídni – Česká Vídeň“, jejímž cílem je zmapování působení významných českých osobností ve Vídni a okolí od nejstarších dob po 20. století. Kniha má celkem 300 stran česko-německého textu a bude vydána v nákladu 750 kusů,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Boskovické gymnázium zkvalitní výuku

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 18. října 2012 schválila investiční záměr Gymnázia Boskovice na akci „Nákup ICT vybavení z projektu EU peníze SŠ“ financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„Půjde konkrétně o dataprojektory, projekční plátna a notebooky pro kmenové učebny školy a kabinety. Hlavním smyslem této akce je zkvalitnění a modernizace výuky na boskovickém gymnáziu. Celková částka, která bude investována, činí 581 tisíc korun. Jedná o další z desítek podobných investičních akcí, kdy školy zřizované krajem využívají možnosti čerpat z fondů Evropské unie investiční prostředky a mohou tak získat moderní vybavení v oblasti IT technologií,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Do systému víceletého financování budou zařazena další dvě občanská sdružení

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 18. října 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z rozpočtu kraje pro rok 2013 na podporu a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb zařazených do systému víceletého financování.

„Letos jsme měli do systému víceletého financování zařazeno 80 organizací. Dnešním rozhodnutím rady jsme do něj zařadili další dvě – jde o občanské sdružení Lumina, které provozuje Domov se zvláštním režimem a občanské sdružení Ruka pro život se službou denního stacionáře,“ přiblížil náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Část dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci víceletého financování je poskytována nejpozději v prosinci příslušného kalendářního roku tak, aby organizace měly finanční prostředky na pokrytí svých výdajů na začátku následujícího kalendářního roku. K 31. prosinci 2012 jsou rezervovány prostředky na krytí výdajů na počátku roku 2013 ve výši 12 milionů korun pro zajištění plynulého financování příjemcům dotací.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK