Jihomoravský kraj je prvním krajem, který obdržel Certifikát ISO/IEC 27001

     certifikát ISO 27001 certifikát ISO 27001 certifikát ISO 27001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikát ISO/IEC 27001:2005 dokládá splnění, dodržování a další rozvoj specifických požadavků na systém řízení bezpečnosti informací. Certifikační audit dle normy ČSN EN ISO 27001 proběhl v roce 2013 na dvou odborech Krajského úřadu Jihomoravského kraje – odboru kancelář ředitelky a odboru informatiky. V roce 2015 byla na odboru kancelář ředitelky* platnost certifikátu úspěšně prodloužena na další tři roky (*pozn.: v roce 2014 došlo ke sloučení odboru kancelář ředitelky a odboru informatiky).

Důvodem implementace systému bezpečnosti informací dle normy ISO 27001 je zabezpečení informací a ochrana osobních údajů, zefektivnění informačních toků v organizaci a rovněž přistoupení na požadavky implementace ISVS (Informačního systému veřejné správy).

Úplné znění náplně činnosti certifikovaného odboru je dostupné v Organizačním řádu KrÚ JMK.