foto 1 foto 2

Kraj obdržel dotace na pokrytí škod z povodní

Jihomoravský kraj obdržel dotace z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity Evropské unie v celkové výši 8,5 milionu korun na pokrytí škod z přírodních katastrof – konkrétně na pokrytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z června 2010.

Fond solidarity Evropské unie (dále jen FSEU) byl založen v roce 2002 na krytí nejzávažnějších škod, způsobených zejména přírodními katastrofami. Na základě rozhodnutí Evropské komise byl České republice udělen finanční příspěvek z FSEU na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z května a června 2010 na území Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje. Jihomoravskému kraji byla poskytnuta dotace na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní na území Jihomoravského kraje ve výši 6 537 645 Kč.

Následně byla Jihomoravskému kraji poskytnuta další dotace ve výši 1,5 milionu korun na proplacení výdajů vynaložených z rozpočtu kraje na pomoc městu Slavkov u Brna a přímo obcím (Borkovany, Blatnička, Horní Bojanovice a Milonice) pak byla poskytnuta dotace ve výši 522 650 Kč.

Prostředky FSEU jsou použity na proplacení již vynaložených finančních prostředků na nouzová opatření nutná k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území, které nebyly kryty jinými finančními prostředky ze státního rozpočtu, jiných zahraničních zdrojů, pojištění nebo darů. Příspěvek FSEU kryje 100 procent oprávněného, již uskutečněného a zdokumentovaného výdaje.