foto 1 foto 2

Hejtman jednal se členy parlamentního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve čtvrtek 11. října 2012 přijal spolu s ředitelkou krajského úřadu Věrou Vojáčkovou v Brně členy parlamentního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Hlavními tématy společného jednání byla problematika územního plánu Jihomoravského kraje a také čerpání prostředků z Evropské unie v rámci regionálních operačních programů.
foto JMKfoto JMKfoto JMK