foto 1 foto 2

Práce na projektu Čisté povodí Svratky pokračují

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák se ve středu 10. října 2012 zúčastnil jednání řídícího výboru k projektům Čisté povodí Svratky a Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži.
Cílem projektu Čisté povodí Svratky je přispět k vyřešení problému dlouhotrvající špatné kvality vody v přehradních nádržích Brno a Vír vlivem přemnožených sinic – cyanobakterií.
Projekt zahájil Jihomoravský kraj a město Brno ve spolupráci s krajem Vysočina a Pardubickým krajem již v roce 2003. Odborným garantem je státní podnik Povodí Moravy, jakožto správce nádrží a toku, který má na starosti mimo jiné i kvalitu vody v tocích a nádržích.
Podrobnosti o projektu: www.cistasvratka.cz.
foto JMKfoto JMK