foto 1 foto 2

Výstava o regionu centrope

Dne 5. října 2012 byla v Moravské zemské knihovně zahájena výstava s názvem „Evropská územní spolupráce – region centrope“. Výstavu zahájila poslankyně Evropského parlamentu a členka Zastupitelstva JMK Zuzana Brzobohatá.
Výstava informuje o středoevropském regionu centrope tvořeném regiony a městy Rakouska, Maďarska, Slovenska a Česka a o projektu CENTROPE CAPACITY, jehož cílem je formovat prosperující region, využívat společných příležitostí a možností pro větší hospodářský rozvoj, trvalý růst a udržení kroku s konkurenčními hospodářskými regiony v rámci EU. Akce je pořádána jako tzv. „local event“ v rámci účasti Jihomoravského kraje na OPEN DAYS – evropském týdnu regionů a měst. Výstava potrvá v Moravské zemské knihovně do 19. října 2012 a poté bude přesunuta do budovy Krajské úřadu Jihomoravského kraje.
foto JMKfoto JMKfoto JMK