foto 1 foto 2

Klášter v Rajhradě otevřel zrekonstruované jižní křídlo prelatury

V benediktinském klášteře v Rajhradě se v pondělí 8. října 2012 za přítomnosti hejtmana Michala Haška uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor jižního křídla prelatury kláštera.

Realizace projektu oprav jižního křídla prelatury kláštera přijde celkově na 41,3 milionu korun – z nich celkem 35 milionů korun zaplatí evropské fondy. „Zdejší klášter hrál v historickém evropském prostoru roli vzdělanostního centra celé Moravy. Je proto více než symbolické, že na jeho dnešní obnovu přispívá Evropa současnosti prostřednictvím svých fondů. Těší mne také, že se na obnově výstavních prostor v jižním křídle prelatury mohl finančně podílet také Jihomoravský kraj. Významným způsobem se tak napomáhá obnově jedné z nejvýznamnějších památek kraje spojené s tisíciletou kulturní tradicí našeho regionu,“ konstatoval hejtman Michal Hašek.

Již dříve se podařilo část klášterního komplexu zrekonstruovat a už několik let zde sídlí Památník písemnictví na Moravě, jehož expozice připomínají významné osobnosti i tvůrčí proudy literatury na Moravě.

Projekt s celým názvem „Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska - výstavní prostory, jižní křídlo prelatury“ je v současnosti ve stádiu realizace a bude završen v květnu roku 2013.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK