foto 1 foto 2

Blanenské SENIOR centrum otevřelo nový pavilon

V pátek 5. října 2012 byla za účasti hejtmana Michala Haška a jeho náměstka Ivo Poláka slavnostně předána do užívání přístavba krajem zřizovaného SENIOR centra Blansko – pavilonu Domova se zvláštním režimem.

Práce na stavbě realizované z úvěru Evropské investiční banky byly zahájeny v březnu minulého roku. Nový pavilon přináší 40 míst na dvoulůžkových pokojích s hygienickým zázemím pro každé dva pokoje. Zvýší tak kapacitu centra na celkových 144 míst. Součástí pavilonu je také rehabilitace, společenské prostory, společné koupelny, kanceláře, sklady, zázemí pro personál.
Na realizaci přístavby bylo vynaloženo 53,5 milionu korun. „Jako hejtmana mne těší, že se oproti předpokládaným nákladům podařilo díky uskutečněným výběrovým řízením ušetřit 6,5 milionu korun. Pavilon přitom zvýší kapacitu té části centra, která poskytuje službu domova se zvláštním režimem pro seniory trpící syndromem demence,“ konstatoval hejtman Michal Hašek.

Odpolednímu předání nového pavilonu v blanenském SENIOR centru předcházelo otevření přístavby jídelny zdejšího městského klubu důchodců. Na jeho realizaci přispěl kraj částkou ve výši dvou milionů korun.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK