foto 1 foto 2

Budování Kompetenčního centra Kuřim započalo položením základního kamene

Posílení konkurenceschopnosti jihomoravského strojírenství, jednoho z klíčových oborů regionu, napomůže naplnit Kompetenční centrum Kuřim, jehož základní kámen byl 5. října 2012 slavnostně položen za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a partnerů projektu. S otevřením centra se počítá na podzim 2013.

„Pokud chceme držet krok se světem a budovat si pozici evropského lídra v oblasti inovací, je pro nás konkurenceschopné strojírenství zcela klíčové,“ komentoval situaci hejtman Michal Hašek. „Právě strojírenství má na jižní Moravě silnou tradici a projekt kompetenčního centra zajistí, aby mělo i slibnou budoucnost a přispívalo k hospodářskému růstu našeho regionu i k tvorbě kvalitních a stabilních pracovních míst,“ doplnil Hašek.

Strojírenství patří mezi nejsilnější obory na jižní Moravě, což potvrdil i úspěch nedávného Mezinárodního strojírenského veletrhu. Obor obráběcích a tvářecích strojů dlouhodobě roste, celkový vývoz v loňském roce vzrostl o více jak dvacet procent. Více než polovina tohoto exportu směřuje na perspektivní trhy Německa, Ruska a Číny. Ve strojírenství je v současnosti v Jihomoravském kraji zaměstnána pětina zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu.

Udržení a další zlepšování pozice jihomoravského strojírenství se ale neobejde bez intenzivnější spolupráce firem s výzkumnými kapacitami. Prostor pro tuto spolupráci Kompetenční centrum Kuřim nabídne firmám z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie výzkumné služby a bude sloužit k úzké spolupráci s odborníky z vysokých škol.

Centrum vznikne rekonstrukcí bývalého výpočetního střediska TOS Kuřim. Na rekonstrukci a přístrojové vybavení je vyčleněn rozpočet 72 milionů korun, Jihomoravský kraj se bude podílet 18 miliony korun ze strategického úvěru od Evropské investiční banky, 54 milionů korun získal na tento projekt z evropských zdrojů operačního programu Podnikání a inovace. Budování centra tak navazuje na předchozí jihomoravské investice do výzkumu a vývoje a je jedním z projektů v rámci Regionální inovační strategie, jejíž třetí generace se v současnosti realizuje.

Provoz kompetenčního centra svěřil kraj Jihomoravskému inovačnímu centru (JIC), které má několikaleté zkušenosti s provozem vlastních technologických inkubátorů. „V současnosti hledáme vhodný model pro provozování centra, chceme maximálně zapojit všechny strojírenské firmy, které stojí o spolupráci,“ uvedl ředitel JIC Jiří Hudeček. „Zkušenosti z podobných typů zařízení u nás chceme dále posunout, inspirujeme se především obdobnými rakouskými centry,“ doplnil dále Hudeček.

Centrum nabídne jak laboratoře, tak kanceláře a zasedací místnosti. Vybaveno bude výzkumným, zkušebním a měřícím zařízením nové generace – například zařízením typu laser tracker. Celková plocha objektu přesáhne tisíc metrů čtverečních. Nejužší spolupráce je plánována s brněnským VUT. „Naši studenti i doktorandi si tak výsledky výzkumu ověří přímo na obráběcích strojích našich klíčových výrobců a budou tak ještě blíže praxi, ze které načerpají nové zkušenosti. Centrum vytváří prostor pro těsnější vazby i mezi výzkumníky na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Stane se tak logickým i obsahovým mostem mezi excelentní vědou (finančně podporovanou strukturálními fondy EU) a výrobou ve strojírenských podnicích,“ shrnuje přínosy centra rektor VUT Karel Rais. Právě výchova budoucích odborníků je jedním z cílů centra.

Dalším cílem je nabídnout výzkumně vývojové služby firmám. Firmy si v centru jednoduše zadají konkrétní výzkumné úkoly, nebo jen využijí nejmodernější přístroje pro jednorázová měření či kalibrace. Kanceláře i laboratoře centra budou částečně k dispozici k pronajmutí, centrum se zaměří i na vzdělávací aktivity jako jsou semináře, workshopy nebo akce umožňující navázat nové kontakty. „Pro nás i ostatní firmy to bude neocenitelné zázemí a snadno přístupný zdroj nejnovějších poznatků z oboru, výzkumníci centra se nám navíc budou moci plně věnovat, což naše vývojové aktivity posune výrazně dopředu,“ přiblížil pohled zapojených strojírenských firem ředitel skupiny Alta Vladimír Plašil. Na projektu dosud projevily zájem spolupracovat i firmy Tajmac–ZPS, Toshulin, TOS Kuřim - OS, ČKD Blansko - OS, CompoTech Plus, Kuličkové šrouby Kuřim, Renishaw, Trimill a Hestego.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK