foto 1 foto 2

Stanoviska, závazná stanoviska a povolení provozu dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Seznam žádostí

(vyhledávání podle data: od - do, ve formátu DD.MM.RRRR)

 

Závazná stanoviska k umístění, stavbě, změnám staveb a povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle přílohy č. 2 Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (pdf, 260 kB), vydávaná Krajským úřadem Jihomoravského kraje po 1.9.2012.

 

Stanoviska k územním plánům a regulačním plánům obce v průběhu jejich pořizování vydávaná Krajským úřadem Jihomoravského kraje (Rychlé hledání Dotaz: JHM)