foto 1 foto 2

Prohlášení Nemocnice Vyškov ke smluvním vztahům se společností MDgK- plus spol. s r.o.

Nemocnice Vyškov tímto prohlášením reaguje na informace, které se objevily v médiích, týkající se smluvních vztahů se společností MDgK- plus spol. s r.o.

Naše nemocnice musí mít zabezpečeno provádění pitev a kompletních služeb v oboru histopatologie, cytologie atd. Jelikož nejsme schopni z vlastních zdrojů zabezpečit personální a technické podmínky k provozu této činnosti, jež jsou nutné k uzavření smlouvy s příslušnými zdravotními pojišťovnami, je nezbytné tyto činnosti zabezpečovat prostřednictvím externího subjektu. Stejnou formu volí i jiné nemocnice obdobného typu a velikosti.

Podnětem k uzavření smlouvy s obchodní společností MDgK- plus spol. s r.o. na zabezpečení výše uvedených činností byla výpověď učiněná ze strany stávajícího zajišťovatele pitevního provozu, kterým byla Fakultní nemocnice Brno. Kopii dopisu ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause ze dne 28. 4. 2010 přikládáme v příloze  (ZDE, pdf 331 kB).

Proto bylo nutné po doručení výpovědi ze strany Fakultní nemocnice Brno neprodleně zabezpečit tuto činnost prostřednictvím jiného subjektu. V návaznosti na tuto skutečnost obdržela Nemocnice Vyškov nabídky dvou subjektů. Obchodní společnost MDgK- plus spol. s r.o. byla vyhodnocena z hlediska rozsahu a dostupnosti služeb jako vhodnější. Na hodnocení se podíleli výhradně primáři příslušných oddělení nemocnice a náměstek pro zdravotní péči. K činnosti této obchodní společnosti byly navíc získány příznivé reference z ostatních nemocnic. O uzavření této smlouvy nerozhodoval zřizovatel a ani nebyl o jejím uzavření informován.

Následně byla s obchodní společností MDgK- plus spol. s r.o. uzavřena smlouva o obstarání služby. Předmětem smlouvy je obstarání pitevního provozu prostřednictvím pracovníků zhotovitele z oboru patologie v prostorách sídla objednatele (budova patologie), které si zhotovitel za tímto účelem pronajímá. Nájemné za využívání budovy patologie je smluvně sjednáno na 10 000,- Kč měsíčně. Zdravotní výkony prováděné touto společností jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a účtovány přímo jednotlivým zdravotním pojišťovnám, se kterými má uzavřeny příslušné smlouvy.

Z uvedeného vyplývá, že Nemocnice Vyškov neposkytuje obchodní společnosti MDgK- plus spol. s r.o. žádné finanční plnění. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb jsou lékaři naší nemocnice kladně hodnoceny.

Pevně věřím, že výše uvedená fakta jasně dokládají, že smluvní vztahy se společností MDgK- plus spol. s r.o. jsou naprosto standardní a transparentní.

Ing. Seidlová Věra
ředitelka Nemocnice Vyškov