foto 1 foto 2

Prohlášení Krajského úřadu JMK

Dne 2. října 2012 v 11:43 hodin byla do médií rozeslána tisková zpráva: „Michal Hašek: Vzdávám se části svých funkcí“. Jako odesilatel byl uveden zaměstnanec Jihomoravského kraje Jiří Klement.

Sděluji, že jde o podvrženou tiskovou zprávu, jejíž obsah se nezakládá na pravdě. Při jejím odeslání byla zneužita úřední e-mailová adresa pracovníka Jihomoravského kraje. Tato zpráva nebyla rozeslána z poštovního serveru JMK. S podezřením na spáchání trestného činu se obrátil Krajský úřad JMK na Policii ČR.

JUDr. Věra Vojáčková
ředitelka Krajského úřadu JMK