foto 1 foto 2

KRAJSKÝ ÚŘAD JMK OBDRŽEL CERTIFIKÁT ISO 27001

V týdnu od 3. do 7. 9. 2012 proběhl na dvou odborech Krajského úřadu Jihomoravského kraje – odboru kancelář ředitelky a odboru informatiky – úspěšný certifikační audit dle normy ČSN EN ISO 27001. Certifikát ISO/IEC 27001:2005 dokládá splnění, dodržování a další rozvoj specifických požadavků na systém řízení bezpečnosti informací.

Důvodem implementace systému bezpečnosti informací dle normy ISO 27001 není jen zabezpečení informací a ochrana osobních údajů, ale také zefektivnění informačních toků ve společnosti a v neposlední řadě také přistoupení na požadavky implementace ISVS (Informačního systému veřejné správy). V dnešní době je nutné reagovat na čím dál tím více rostoucí množství zpracovávaných informací, aby mohla být zajištěna jejich včasná dostupnost a především pak zamezit jejich zneužití, či ztrátě. Ochrana informací se nevztahuje nejen na systémy IT a počítače, ale také na tištěné dokumenty.

Certifikát ISO/IEC 27001 byl oficiálně předán ředitelce Krajského úřadu v pondělí 24. 9. 2012 a je platný do 13. září 2015. Každý rok budou probíhat tzv. dozorové audity.

Jihomoravský kraj se stal prvním a doposud jediným krajem, který Certifikát ISO/IEC 27001 obdržel. Pro Krajský úřad je to již, vedle certifikátu ISO 9001, druhý certifikát dokládající systematickou snahu o zvyšování kvality.

foto JMK