Do odvolání nebudou žadatelům o dotace zasílány notifikační emaily v systému KEVIS.

Závěrečný účet JMK za rok 2003

Závěrečný účet za rok 2003

Textová část

Tabulková část

Grafy

Rozvaha

Výkaz Fin 2-12