foto 1 foto 2

Hejtman Michal Hašek jednal s vedením Diecézní charity Brno

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a radní Marie Cacková se ve čtvrtek 20. září 2012 setkali s ředitelem Diecézní charity Brno Oldřichem Haičmanem a řediteli oblastních charit na jižní Moravě. Setkání se uskutečnilo u příležitosti 20. výročí znovuobnovení Charity.

Na setkání se hodnotila vzájemná spolupráce za poslední čtyři roky i největší problémy v práci Charity. „K těm patří mimo jiné i omezování podpory ze strany státu na činnost charitních poraden zejména pro občany v dluhové pasti. Kraj bude hledat možnost podpory těchto poraden v dalším období,“ řekl ředitel Diecézní charity Oldřich Haičman.

Diecézní charita Brno poskytuje na území Jihomoravského kraje širokého spektrum sociálních služeb. Na čtvrtečním zasedání krajské zastupitelstvo podpořilo její činnost dotací ve výši jednoho milionu korun. „Diecézní charita Brno se jako dlouholetý poskytovatel sociálních služeb v regionu obrátil na Jihomoravský kraj se žádostí o dofinancování některých sociálních služeb. Jedná se o služby, jejichž provozování je z důvodu nedostatku finančních prostředků ohroženo. Jako kraj máme eminentní zájem na udržení úrovně a rozsahu těchto sociálních služeb, a proto jsme poskytnutí této dotace v celkové výši jednoho milionu korun rádi podpořili,“ uvedl v této souvislosti hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

foto JMKfoto JMK