foto 1 foto 2

Hejtman přijal zástupce managementu Středoevropského technologického institutu CEITEC

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek přijal ve čtvrtek 20. září 2012 zástupce managementu Středoevropského technologického institutu CEITEC Markuse Dettenhofera.

Tématem jednání bylo zejména představení nového vedení CEITECu, seznámení s novinkami v činnosti tohoto institutu a podpora CEITECu ze strany kraje.

Cílem Středoevropského technologického institutu je vytvořit nadregionální centrum vědecké excelence, jehož výsledky budou srovnatelné se špičkovými centry obdobného zaměření a přispějí tak k posílení pozice jihomoravské metropole jako jednoho z uznávaných evropských vědeckých center. Zdrojem financování CEITECu, který je společným projektem významných brněnských univerzit a vědecko-výzkumných institucí, jsou strukturální fondy EU prostřednictvím operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

foto JMK