foto 1 foto 2

Kraj podpoří Diecézní charitu i krajskou organizaci ČSTV

Jihomoravský kraj dnes významně podpořil činnost Diecézní charity Brno

Jihomoravští zastupitelé na svém zasedání 20. září 2012 schválili dotaci v celkové výši jednoho milionu korun pro Diecézní charitu Brno. Částka poslouží na zajištění poskytování širokého spektra sociálních služeb, které tato charitativní organizace poskytuje v Jihomoravském kraji.

„Diecézní charita Brno se jako dlouholetý poskytovatel sociálních služeb v regionu obrátil na Jihomoravský kraj se žádostí o dofinancování některých sociálních služeb. Jedná se o služby, jejichž provozování je z důvodu nedostatku finančních prostředků ohroženo. Jako kraj máme eminentní zájem na udržení úrovně a rozsahu těchto sociálních služeb, a proto jsme poskytnutí této dotace v celkové výši jednoho milionu korun rádi podpořili,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Financování této dotace ve výši 1 000 000 korun bude kryto z Rezervního fondu Jihomoravského kraje a bude složit k pokrytí provozních nákladů na činnost Diecézní charity Brno.

„Jsme velmi rádi, že jsme tuto částku dostali. Jedná se o služby, které byly velmi podhodnoceny v dotačním řízení ministerstva práce a sociálních věcí. Bez pomoci krajského zastupitelstva by jim hrozil zánik. Chci v této souvislosti vyzdvihnout jihomoravský systém víceletého financování nestátních neziskových organizací v sociální oblasti, který je ojedinělý v rámci České republiky,“ řekl ředitel diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Konkrétní rozdělení dotace na jednotlivé služby Diecézní charity Brno je uvedeno v tabulce ZDE (14,2 kB)
 

Jihomoravský kraj podpořil krajskou organizaci ČSTV

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve čtvrtek 20. září 2012 schválilo poskytnutí dotace ve výši půl milionu korun jihomoravské organizaci ČSTV. Jihomoravský kraj obdržel žádost vedení Českého svazu tělesné výchovy na zajištění mimořádné finanční podpory v roce 2012. Žádost byla podána na základě květnového jednání s Asociací krajů ČR v Plzni, kde zástupci ČSTV představili svoji koncepci nově vznikající organizační struktury sportovního prostředí. Podstatou této struktury je vznikající síť servisních center sportu v jednotlivých regionech ČR.

„Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje sport a Český svaz tělesné výchovy vnímáme jako jednoho z klíčových garantů sportovní výchovy v našem regionu. Na květnovém jednání Asociace krajů jsem za kraje přislíbil pomoc a podporu změnám, které v současné době v ČSTV probíhají. Jsem proto velice rád, že rada a zastupitelstvo Jihomoravského kraje se k této podpoře připojil a schválil dotaci pro jihomoravskou organizaci ČSTV. Pevně věřím, že poskytnuté prostředky zabezpečí činnost této sportovní organizace a rozvoj nově vznikající sítě sportovních center,“ řekl po jednání zastupitelstva hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

ČSTV totiž v letošním roce nastartovalo velký proces změn jak ve svých strukturách, tak v ekonomické oblasti, jejichž výsledkem by mělo být systémové, funkční a zcela transparentní fungování servisních center sportu. Sportovní centra ČSTV budou zajišťovat podporu malým a ne zcela soběstačným sportovním klubům, tělovýchovným jednotám a dalším subjektům a to nejen sdruženým členům ČSTV, ale i dalším subjektům zajišťujícím servis pro tuto oblast, kteří o pomoc a spolupráci projeví zájem.

Půlmilionová dotace z rozpočtu kraje pak bude použita především na úhradu provozních a materiálních nákladů spojených s provozem Krajské organizace ČSTV a sdružených sportovních svazů, které poskytují odbornou, metodickou a ekonomickou pomoc všem sportovním subjektům na té nejnižší úrovni.

„Naše organizace se dostala do silné finanční tísně. Díky této dotaci Jihomoravského kraje se podaří udržet na odpovídající úrovni servis a organizační podmínky pro jihomoravského sportovce,“ řekl předseda jihomoravské krajské organizace ČSTV Štěpán Říha.