foto 1 foto 2

Jihomoravský kraj pomůže brněnskému Klokánku

Hejtman Michal Hašek ve čtvrtek 20. září 2012 přijal vedoucí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc FOD – Klokánek v Brně-Líšni Lenku Malhockou. Spolu se členy Rady Jihomoravského kraje Marií Cackovou a Jiřím Altmanem jednali o možnosti pomoci tomuto zařízení, které se dostalo do složité finanční situace, a přislíbili finanční pomoc. Čtvrteční krajské zastupitelstvo následně odsouhlasilo dotaci pro Klokánek ve výši 945 tisíc korun.

„Fond ohrožených dětí se dostal do velmi složité situace, kdy v současné době nemá prostředky na financování provozu zařízení Klokánek v Brně-Líšni pro rok 2012. Z tohoto důvodu se Klokánek obrátil na Jihomoravský kraj s žádostí o finanční pomoc. Na naší společné schůzce jsem paní ředitelce brněnského Klokánka přislíbil pomoc a jsem velice rád, že jak Rada Jihomoravského kraje, tak i zastupitelstvo kraje na dnešním zasedání odsouhlasilo poskytnutí dotace pro brněnský Klokánek ve výši 945 000 korun,“ vysvětlil hejtman Michal Hašek.

Ředitelka brněnského Klokánku Lenka Malhocká v této souvislosti poděkovala členům rady a krajského zastupitelstva za rychlé řešení, které umožní další činnost zařízení.
„Chci poděkovat panu hejtmanovi Haškovi i dalším členům rady a zastupitelstva Jihomoravského kraje za pomoc, kterou našemu Klokánku poskytli. Poskytnutá dotace nám umožní překonat současné finanční potíže a pokračovat v naší činnosti,“ řekla Lenka Malhocká.

Z rozpočtu Jihomoravského kraje v letošním roce směřovalo na aktivity v prorodinné politice více než 19 milionů korun, v dotačních programech v sociální oblasti pak bylo rozděleno 55 milionů korun, investiční akce v oblasti sociálních věcí představují částku 101 milionů korun. Kromě toho již loni na podzim Jihomoravský kraj zajistil financování služeb sociální prevence částkou 590 milionů korun na následující tři roky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 

foto JMK