foto 1 foto 2

Otevření nově zrekonstruovaného Dětského domova v ulici Jílová

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek a předseda finančního výboru zastupitelstva Zdeněk Dufek se ve středu 19. září 2012 zúčastnili otevření nově zrekonstruovaného Dětského domova v Brně na Jílové 13.

Dětský domov je součástí krajem zřizované školy pro děti a žáky se zdravotním postižením. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 vzdělává 103 žáků v základní škole a 12 žáků ve střední škole, kapacita dětského domova je 24 lůžek a postupně se zaplňuje. V dětském domově jsou umísťovány děti se zdravotním postižením, které jsou převážně žáky školy. V současné době je zde umístěno 19 dětí, z toho jedno dítě v předškolním věku, 15 dětí ve věku od 9 do 15 let, 3 děti navštěvují střední školu. Kapacita se postupně doplňuje na 24 dětí, které mají vybudovány prostory pro 3 rodinné skupiny po 8 dětech.

Rekonstrukce objektu dětského domova na ulici Jílová 13 probíhala v době od září 2011 a byla ukončena kolaudací v červnu 2012. Náklady na rekonstrukci dosáhly 23,2 milionu korun.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK