foto 1 foto 2

Bezplatným testováním už prošla téměř stovka vzorků destilátů a lihovin

Bezpečnostní rada JMK na svém jednání 18. září 2012 projednala aktuální informace při řešení situace ohrožení životů a zdraví obyvatel metylalkoholem.

Nadále probíhají terénní kontroly dozorových institucí. Do včerejšího dne provedla například Krajská hygienická stanice více než 500 kontrol zaměřených na dodržování mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Zatím zjistili její kontroloři 14 případů jeho porušení.

Pokračují rovněž bezplatná testování vzorků lihovin a destilátů pro obyvatele Jihomoravského kraje, která jsou u vybraných laboratoří hrazena z rozpočtu Jihomoravského kraje. Do úterní deváté hodiny ranní bylo dosud přijato celkem 350 vzorků, otestováno 79. Dosud provedenými testy nebyla škodlivá množství metanolu zjištěna s výjimkou podezření na vysoký podíl metanolu u jednoho ze vzorků testovaných VUT. „Neustále se zvyšuje zájem občanů o bezplatné testování - jsou avizovány testy desítek vzorků zakoupených převážně v kamenných obchodech (jednotlivé lahve), ale také vzorků z větších množství alkoholu pořízených ke zvláštním příležitostem, jako jsou svatby či oslavy,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Bezpečnostní rada kraje dále vyhodnotila splnění úkolů Bezpečnostní rady a složek Integrovaného záchranného systému JMK v letech 2008 – 2012. „Jsem velmi rád, že Krizový štáb Jihomoravského kraje a Jihomoravský kraj jako celek i složky Integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí a krizových situací během těchto čtyř let plně obstály a prokázaly připravenost na jejich řešení,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek. „Krajská samospráva si uvědomuje význam jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. Celková dotace z krajského rozpočtu v letech 2009 – 2012 na udržitelnost jejich sil a prostředků činila 180 milionů korun,“ řekl hejtman Hašek.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK