foto 1 foto 2

Náměstek hejtmana Ivo Polák zahájil National Info Day

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák zahájil v pátek 14. září 2012 v rámci projektu CEframe ve Vranově nad Dyjí akci s názvem National Info Day na téma povodňové ochrany a mezinárodní spolupráce při tvorbě její koncepce.

Při akci zaměřené na zvýšení povědomí o problematice povodní a ochrany před nimi mezi studenty středních škol vystoupili také představitelé s. p. Povodí Moravy a Hasičského záchranného sboru JMK.

CEframe je podpořen z operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a Jihomoravský kraj společně s Ministerstvem životního prostředí ČR jsou našimi zástupci v tomto mezinárodním projektu.

foto JMKfoto JMKfoto JMK