foto 1 foto 2

Individuální projekt „ Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“

Před rokem, 1. září 2011 byla zahájena realizace navazujícího individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“.

Jihomoravský kraj byl prvním krajem v České republice, který touto formou zajistil financování služeb sociální prevence na navazující období, čímž se mu podařilo zajistit ekonomickou stabilitu vybraných poskytovatelů sociálních služeb.

Projekt se týká 9 druhů služeb sociální prevence, a to azylových domů, domů na půl cesty, intervenčního centra, nízkoprahových denních center, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitace a terénních programů, které budou poskytovány zejména osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži, osobám bez přístřeší, osobám opouštějícím zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody, obětem domácího násilí, obětem obchodu s lidmi či osobám komerčně zneužívaným.
Podrobná tisková informace je zveřejněna ZDE (doc, 130 kB)