informace č.j.: JMK 44223/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                          SpZn.                                                  Vyřizuje/linka                                  V Brně

JMK 44223/2007                S- JMK 44223/2007OKP               Salneková/1264                              13.4.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Dne 3.4.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše „žádost o informace podle zákona 106/99 – 107 RJMK bod 6“. V této žádosti, vedené pod SpZn.: S – JMK 44223/2007 OKP ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ) požadujete zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předložené k bodu 6 na 107. zasedání RJMK (Zpráva o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za II. pololetí roku 2006).

 

Na základě Vaší žádosti Vám v elektronické podobě poskytujeme tzv. košilku, Zprávu o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za II. pololetí roku 2006, vč. příloh.  Důvodovou zprávu Vám nelze poskytnout, neboť Zprávy o vyřizování stížností a petic občanů jsou RJMK předkládány k projednání pravidelně a není k nim proto důvodová zpráva zpracovávána.   

 

 

S pozdravem

           

 

                                                                                 

                    Mgr. Martin Mikš v.r.

vedoucí odboru kontrolního

 a právního

                        

 

 

Příloha: dle textu