foto 1 foto 2

Vyjádření hejtmana JMK k hospitalizaci dvou pacientů s otravou metylalkoholem v nemocnicích v Kyjově a ve Znojmě

Jihomoravský kraj po hospitalizaci dvou pacientů s otravou metylalkoholem v krajských nemocnicích v Kyjově a ve Znojmě upozornil všechna svá zdravotnická zařízení na možnost výskytu tohoto nebezpečí. "Jihomoravský kraj je zřizovatelem většiny nemocnic v kraji i zdravotnické záchranné služby. S ohledem na to jsme po konzultaci s lékaři z Kyjova a Znojma upozornili tato zdravotnická zařízení, aby při diagnostice pacientů brali ohled na možnou otravu metylakoholem. Důvodem je poměrně složitý způsob diagnózy této otravy. Zároveň jsem v kontaktu se starostou Kyjova, který na dnešní dopoledne svolal v této souvislosti bezpečnostní radu Kyjovska a postup koordinujeme i s hygieniky a policií," říká hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.