foto 1 foto 2

První ročník Dyjských vodohospodářských dnů

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák se v pátek 7. září 2012 spolu s krajským radním Oldřichem Ryšavým v Břeclavi zúčastnili prvního ročníku Dyjských vodohospodářských dnů s názvem „Voda nezná hranic“.

Akci uspořádal státní podnik Povodí Moravy spolu se svým rakouským partnerem Österreichische Wasserstrassen Gesellschaft mbH a rozhodl se tak založit za přispění Fondu malých projektů EU tradici každoročního vzájemného partnerského setkávání, které by mělo být platformou pro prezentaci společného úsilí vodohospodářů z obou břehů řeky Dyje.

Na pátečním setkání se tak hovořilo například o předpovědním povodňovém systému Morava – Dyje, o zkušenostech s výstavbou rybích přechodů nebo o společných opatřeních v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji.
foto JMKfoto JMKfoto JMK