foto 1 foto 2

Kraj připravuje Veletrh odborného vzdělávání

Dlouhodobým a prioritním záměrem Jihomoravského kraje je aktivní podpora tradičních podnikatelských oborů jako je strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a další technická odvětví. Ta se mohou dále rozvíjet především za předpokladu, že bude k dispozici dostatek odborně kvalifikovaných lidí. Proto Jihomoravský kraj již pátým rokem organizuje prezentaci středních odborných škol na „Veletrhu odborného vzdělávání“.

Prezentace se uskuteční v rámci 54. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve dnech 10. – 14. září 2012 v pavilonu A1. „Společné expozice Jihomoravského kraje se letos zúčastní 18 odborných středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Jedná se o školy, které mají ve studijním programu obory zaměřené především na strojírenství, elektrotechniku a informační technologie,“ konstatoval náměstek hejtmana Václav Božek. Účast škol na veletrhu je financována z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Cílovou skupinou této aktivity jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol, kteří budou osloveni prostřednictvím ředitelství svých škol. Na konci srpna 2012 se k účasti na veletrhu přihlásilo 27 základních škol, což představuje přibližně tisíc žáků. Smyslem této snahy je rozšířit povědomí žáků základních škol o uvedených oborech a umožnit jim seznámení přímo se vzdělávací nabídkou vystavujících škol. Nedílnou součástí je poznání moderních trendů ve zpracovatelském průmyslu a dalších technických odvětvích prostřednictvím expozic firem vystavujících v rámci veletrhu. Žáci se budou moci seznámit s vystavovanými exponáty – a to včetně odpovědného vysvětlení významu vystavovaných výrobků a kontextu jejich využití v praxi.

Cílem prezentace je především zvýšení zájmu žáků 8. a 9. tříd základních škol o technické obory, prohloubení spolupráce technických firem se středními školami zřizovanými krajem a spolupráce podnikatelského a veřejného sektoru. Garantem celé aktivity je Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje.

foto JMK