foto 1 foto 2

Seminář Rady hospodářské a sociální dohody k dopravě v JMK

Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje pořádala v pátek 31. srpna 2012 seminář s názvem „Aktuální situace v dopravě“. Při své krátké návštěvě Brna ho zahájil v Kapitulní síni Augustiniánského opatství na Starém Brně ministr dopravy Pavel Dobeš. Za Jihomoravský kraj se ho zúčastnil radní David Macek, který měl přednášku na téma "Situace v JMK po zrušení Zásad územního rozvoje Nejvyšším správním soudem". Dále byli přítomni zástupci Ředitelství silnic a dálnic a Magistrátu města Brna a také členové Rady hospodářské a sociální dohody JMK.
foto JMKfoto JMKfoto JMK