foto 1 foto 2

Zahájení provozu Královopolského tunelu

Hejtman Michal Hašek se v pátek 31. 8. 2012 zúčastnil spolu s ministrem dopravy Pavlem Dobešem a primátorem Romanem Onderkou zahájení provozu Královopolského tunelu v Brně.

Výstavba tunelu, který je součástí Velkého městského okruhu Brno, byla zahájena v roce 2006. Stavba bude zajišťovat dopravní vztahy mimoměstské vnější, tranzitní a cílové i vnitroměstské a tím významně odlehčí vnitroměstským komunikacím. Hlavním prvkem stavby jsou dva paralelní dvoupruhové ražené tunely každý pro samostatný směr jízdy.

Hejtman Michal Hašek vyzdvihl výjimečnost stavby, která se realizovala za obtížných podmínek. „Stejně tak musím jako šéf Integrovaného záchranného systému kraje s radostí konstatovat, že zabezpečení obou tras Královopolského tunelu je v pořádku a jejich zprovoznění nestojí nic v cestě. Potvrdily to výsledky středečního cvičení hasičů, policistů a zdravotníků, které prověřovalo připravenost na mimořádné události v tunelu,“ uvedl Michal Hašek.

Bezpečnostní vybavení tunelů je řešeno na špičkové evropské úrovni osazením vysoce nadstandardního automaticky řízeného systému odvětrání a odsávání znečištěného vzduchu, plně automatického osvětlení tunelů včetně nouzových režimů, videodohledů s více než 40 TV kamerami, elektronické požární signalizace včetně možnosti vstupu operátora do vysílání dopravních informací rozhlasové stanice v prostorách tunelů.

Také pro bezpečnost nadzemních objektů a obyvatel byla učiněna maximální opatření – např. v úseku mezi ul. Palackého a Slovinská byla prováděna kompenzační injektáž pro 26 nadzemních vícepodlažních objektů. Jedná se o řízené přizvedání objektů časově sladěné s průběhem poklesů od ražby, což je největší rozsah této technologie, jaký byl kdy prováděn v České republice. Dále byly provedeny podél zástavby na ul. Dobrovského téměř na celou délku ulice clonící stěny z pilířů tryskové injektáže po obou stranách tunelu. V rámci této stavby bylo dále vybudováno cca 9600 m nových nebo zrekonstruovaných komunikací včetně opěrných a protihlukových zdí a 557 m nových mostních objektů.

Technické parametry tunelů:

- šířka mezi obrubami 8,5 m
- výška průjezdného profilu 4,5 m
- výrubový profil tunelu 135 m2
- množství spotřebovaného prostého betonu cca 147 000 m3
- množství spotřebovaného železobetonu 151 000 m3
Tunel I: Je veden v ose Žabovřeská – Dobrovského, celková délka je 1237 m.
Tunel II: Je veden paralelně cca cca 70 m jižně od tunelu I, celková délka je 1258 m. 
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK