Lékařský posudek pro poskytovatele zdravotních služeb

Lékařský posudek pro poskytovatele zdravotních služeb
Dle vyhlášky č. 271/2012 Sb. předkládají žadatelé o oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo jejich změny, k žádosti lékařský posudek zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. s účinností od 24. 8. 2012.
Vzor posudku uveden v příloze č. 2 k vyhlášce č. 271/2012 Sb. viz formulář lékařský posudek pro poskytovatele zdravotních služeb (doc, 29 kB)