Jihomoravský kraj otevřel svoji firemní mateřskou školu

Jihomoravský kraj dne 28. srpna 2012 otevřel svou firemní mateřskou školu v budově krajského úřadu v Brně na Žerotínově náměstí 1/2.

Slavnostního otevření se zúčastnil hejtman Michal Hašek, který současně zdůraznil, že firemní mateřská škola je určena nejen pro děti zaměstnanců Jihomoravského kraje, ale i pro děti zaměstnanců více než 240 příspěvkových organizací. „Současné vedení kraje je nakloněno prorodinné politice a otevření této firemní mateřské školy pomůže řešit neuspokojivou situaci s kapacitou mateřských škol,“ uvedl hejtman. Krajskou firemní mateřskou školu provozuje příspěvková organizace kraje Lužánky - středisko volného času.

Krajský úřad Jihomoravského kraje se při své běžné činnosti věnuje i oblasti slaďování rodinného a pracovního života, jehož součástí je právě i firemní mateřská škola. Ředitelka krajského úřadu Věra Vojáčková poděkovala radě kraje za podporu těchto opatření s tím, že firemní mateřská škola má dopad do kraje širší, než by se mohlo zdát, neboť obsazením míst ve firemní mateřské škole „zůstalo“ více míst v jiných mateřských školách pro děti občanů kraje, kteří nemohou využít firemní mateřské školy.

Již v minulém roce Jihomoravský kraj zpracoval spolu se svou příspěvkovou organizací Lužánky - středisko volného času projekt „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací“ zaměřený na sladění podmínek rodinného a pracovního života jednak za účelem uplatňování principu rovných příležitostí a také kvůli zlepšení kvality poskytovaných veřejných služeb. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V rámci tohoto projektu bylo připraveno a realizováno mimo jiné i celodenní hlídání dětí. Součástí projektu jsou i další aktivity týkající se podpory rovných příležitostí, vzdělávacích kurzů v této oblasti a vzniku krajské koncepce v rovných přístupech.

Dopravní dostupnost „hlídárny“ však byla velmi náročná, proto radní kraje Marie Cacková, která se zabývá mimo jiné i prorodinnou politikou, iniciovala jednání o zřízení firemní mateřské školy v budově krajského úřadu. Navržené řešení bylo podpořeno hejtmanem Michalem Haškem a krajský úřad s ředitelkou Věrou Vojáčkovou hledal vhodné prostory. Vedení kraje v únoru 2012 rozhodlo, že pro účel firemní mateřské školy zrekonstruuje část nevyužitých prostor v budově na Žerotínově náměstí 1/2.

Technické údaje

V únoru 2012 započaly práce na přípravě projektové dokumentace, výběru zhotovitele stavby a na její samostatnou realizaci. Náklady na rekonstrukci a vybudování prostor pro firemní mateřskou školu činily 5 243 665 Kč bez DPH. Veškeré práce, jak stavební, zabezpečované krajským úřadem, odborem kancelář ředitelky, tak nestavební (zejména vybavení a zařízení pro děti) zabezpečované střediskem volného času Lužánky probíhaly velmi intenzívně s cílem k 3. září 2012 zahájit provoz firemní mateřské školy. Souběžně s těmito pracemi zajišťoval krajský úřad podklady pro zápis firemní mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení, což znamená, že ve firemní mateřské škole bude zabezpečováno vzdělávání tak jako v „klasické“ školce. Kapacita firemní mateřské školy je 34 dětí. Zatím však není plně obsazena, aby dorůstající děti zaměstnanců mohly být přijaty i během roku a rodiče mohli nastoupit do zaměstnání ihned po skončení rodičovské dovolené.

Projekt „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“, reg. číslo CZ.1.04/3.4.04/76.00192 byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK