foto 1 foto 2

Vyhlášení výsledků soutěže „Vesnice Jihomoravského kraje roku 2012“

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pátek 24. srpna 2012 ve Tvarožné Lhotě na Hodonínsku zúčastnil vyhlášení výsledků soutěže „Vesnice Jihomoravského kraje roku 2012“ a předal zde ocenění nejlepším obcím.

Letošního ročníku soutěže se v kraji zúčastnilo 22 obcí. Hejtman ocenil skutečnost, že je mezi nimi téměř polovina nových účastníků. „To svědčí o stálém zájmu obcí o prezentaci jejich úspěšných projektů včetně výměny zkušeností,“ konstatoval Michal Hašek.

Ocenění získaly následující obce:

Zlatá stuha (za celkové vítězství v krajském kole) - Tvarožná Lhota (okres Hodonín)

Modrá stuha (za společenský život) - Otnice (okres Vyškov)

Bílá stuha (za činnost mládeže) - Tvrdonice (okres Břeclav)

Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí) - Chvalovice (okres Znojmo)

Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu) - Rudka (okres Brno-venkov)

Diplomy: za vzorné vedení obecní knihovny - Ratíškovice (okres Hodonín), za vzorné vedení kroniky - Blatnička (okres Hodonín), za rozvíjení lidových tradic - Starý Poddvorov (okres Hodonín), za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) - Petrovice (okres Blansko), za příkladnou péči o historickou zástavbu obce - Želetice (okres Hodonín)

Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích) - Křtiny (okres Blansko)

Speciální nepovinná kategorie v JMK - Jihomoravský krajáč - typický místní tradiční pokrm: Ratíškovice (okres Hodonín) - sviňůrky (naložené sladkokyselé houbičky)

Obce oceněné Zlatou stuhou z krajských kol postupují do celostátního kola. Vítěz celostátního kola se stane nositelem titulu "Vesnice roku 2012". Obce oceněné v krajském kole získávají příslib dotace pro rok 2013 v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 600 tis. Kč za Modrou, Bílou a Oranžovou stuhu a 1 mil. Kč za Zlatou stuhu. Vítěz celostátního kola získá příslib dotace v celkové výši 2 mil. Kč.

Obce, které získaly ocenění Zlatá stuha (za vítězství v krajském kole) postupují dále do celostátního kola, které se uskuteční v termínu od 2. do 8. září 2012. Výsledky celostátního kola a nositele titulu "Vesnice roku 2012" vyhlásí ministr pro místní rozvoj dne 15. září 2012 v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Obce, jejichž knihovna získá Diplom za vzorné vedení obecní knihovny, postupují do celostátního kola soutěže Knihovna roku, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Vítěz celostátního kola se stane nositelem titulu "Knihovna roku 2012".

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK