foto 1 foto 2

Kraj obnoví unikátní Löw-Beerovu vilu

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 23. srpna 2012 schválila zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zhotovitel stavby Obnova vily Löw-Beerů“.

„Löw-Beerova vila je vedle vily Tugendhat jedním z klenotů architektury v Brně. Jihomoravský kraj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod připravil rekonstrukci této vily zároveň se zahradou vily Tugendhat. Chceme, aby obě zahrady tvořily celek. Obnova by měla navazovat na to, co se už podařilo Statutárnímu městu Brno z hlediska rekonstrukce vily Tugendhat. Dneškem bylo odstartováno zadávací řízení, předpokládáme, že k samotné realizaci dojde během příštího roku,“ uvedl na tiskové konferenci hejtman Michal Hašek.

Na projekt se počítá s celkovou částkou 65 milionů korun, z toho na obnovu budovy vily včetně interiéru a expozice 59,2 milionu korun a na obnovu zahrady 5,8 milionu korun.

Krajská rada jednala o situaci na vinařské škole ve Valticích

Rada Jihomoravského kraje se na své schůzi 23. srpna 2012 zabývala výsledky inspekční zprávy České školní inspekce na Střední odborné škole vinařské a Středním odborném učilišti zahradnickém ve Valticích.

„Česká školní inspekce byla velmi nespokojená s úrovní výsledků žáků na škole a upozornila na nízké kvalifikační předpoklady stávajících pedagogů a požadovala i další změny. Požádali jsme ředitelku školy paní Ivanu Machovcovou, aby všechny nedostatky uvedené v inspekční zprávě byly v co nejkratší době odstraněny. Nyní má jasně dané parametry, které nám dala inspekční zpráva. To jsou věci, které musí dodržet. Rada současně konstatovala, že pominuly důvody, pro které byl paní ředitelce přiznán osobní příplatek. Vinařská škola musí být, a to hned od 3. září 2012, školou, která bude patřit k těm kvalitnějším v Jihomoravském kraji. Jsem přesvědčen o tom, že každý, kdo bude sedět v krajské radě po podzimních volbách, bude chtít, aby tato škola byla rodinným zlatem, nikoliv jen stříbrem Jihomoravského kraje,“ zdůraznil na tiskové konferenci náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

Připravuje se memorandum k podpoře transferu technologií

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 23. srpna 2012 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit uzavření Memoranda o porozumění při realizaci podpory transferu technologií v Jihomoravském kraji.
Memorandum má přispět k rychlejšímu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe. „Smyslem je, abychom ve spolupráci se Statutárním městem Brnem, Jihomoravským inovačním centrem a brněnskými veřejnými univerzitami připravili další podmínky pro přenos technologií z výzkumné sféry do aplikační. Chceme, aby se do budoucna ještě více spojil vědecký potenciál Brna se zaváděním do praxe. Myslíme si, že to přitáhne další pozornost domácích i zahraničních investorů, v regionu vzniknou nová pracovní místa vyžadující vysokou kvalifikaci,“ řekl hejtman Michal Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMK